01.Uvnitře nádrže koroze + odlupující se barva a kov